ปลอดภัย (Secure)

ผลการลงคะแนนเก็บบนเครื่องเซิฟเวอร์จำนวนกว่าล้านเครื่องทั่วโลก ไม่สามารถแก้ไขได้

มีความเป็นส่วนตัว (Privacy)

เฉพาะผู้ลงคะแนนที่จะตรวจสอบผลการลงคะแนนของตนเองได้

ค่าใช้จ่ายต่ำ (Economy)

ลดงบประมาณและบุคลากรในการจัดเตรียมการเลือกตั้ง ทั้งบัตรลงคะแนน คูหาเลือกตั้ง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ลงคะแนน

Our References

มติชนออนไลน์
26 มีนาคม 2561

นักวิชาการเสนอจัดเลือกตั้งบนบล็อกเชน ชูข้อดีแยะ
อ่านต่อ

Cryptonian คนบ้าเหรียญดิจิตอล
27 มีนาคม 2561

นักวิชาการประเทศไทย เสนอจัดเลือกตั้งโดยใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน แก้ปัญหาโกงเลือกตั้ง และใช้งบประมาณน้อย
อ่านต่อ

บ่ายนี้มีคำตอบ
29 มีนาคม 2561

คนหลังข่าว
2 เมษายน 2561

Startup to Growth FM 96.5
8 เมษายน 2561

พูดคุยกับ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในประเด็น ระบบการจัดเลือกตั้งด้วย Blockchain จะมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร
ฟังรายการ

The Nation
17 เมษายน 2561

SPECIAL REPORT: Digital democracy the way forward?
Experts believe blockchain technology can end election fraud and save money
read more